História

Ľudia žili na území Litovskej republiky už od praveku. Historické záznamy svedčia o tom, že obchod tu prekvital už okolo roku 50 pred naším letopočtom, keď sa vyvážal jantár až do rímskej ríše.
Prvé litovskej štátnej útvary vznikli v 10. až 13. storočia. V roku 1240 sa spojili vo Veľkokniežatstvo litovskej. Na začiatku 13. storočia Litovský národ odrazil nemecké križiacke vojská a udržali si nezávislosť. Roku 1385 vstúpila Litva do Krevskej únie spolu s Poľskom. V roku 1569 uzavrelo Veľkokniežatstvo litovskej zmluvu s Poľskom, tzv. Lubelské únii. Vďaka nej vytvorila Litva s Poľskom štát dvoch uznaných národov. V štáte mali väčší vplyv Poliaci.
V rokoch 1702 až 1706 bola Litva okupovaná Švédmi, neskôr spojená s Poľskom až do roku 1795, kedy štát zanikol v rámci tretieho delenia Poľska. Väčšina územia Litvy pripadla Rusku, menšia časť pripojilo Prusko. V roku 1812 bolo územie Litvy obsadené francúzskymi vojakmi.
Za prvej svetovej vojny bolo územie Litvy obsadené cisárskym Nemeckom. Nemecká generalita presadzovala anexiu územia Litvy, 3. marca 1918 podpísala sovietska delegácia mier v Breste s Nemeckom a v ňom sa vzdala veľkého územia, do ktorého patrila aj Litva.
Po rozpade cárskej ríše sa Litva osamostatnila, ale mala napäté vzťahy s Poľskom, ktoré obsadilo územie okolí mesta Vilnius, ktoré bolo Litvou považované za hlavné mesto. Litovčania zriadili teda ako hlavné mesto Kaunas. Krajina získala v roku 1923 anexiou prístav Klajpeda. V roku 1939 musela Litva vydať práve Klajpeda pod nátlakom Nemecku. Po okupácii východných častí Poľska v roku 1939 bolo územie Vilniusu a okolia Litve pridelené Sovietskému zväzu. V roku 1940 bola Litva okupovaná ZSSR. Túto okupácii, tak ako mnoho ďalších, si dohodli sovieti s nacistami 24.8.1939 v rámci paktu Ribbentrop -Molotov. Po napadnutí ZSSR v roku 1941 bolo územie Litvy okupované Nemcami v rokoch 1941 až 1944.
Novodobý samostatný litovský štát vznikol 11. marca 1990, kedy Najvyššia rada vtedajšej Litovskej republiky vyhlásila Zákon o obnovení nezávislosti Litovskej republiky. Hospodárska situácia však bola zložitá, okamžite stúpala inflácia a musel byť zavedený prídelový systém na potraviny. ZSSR nezávislosť, hoci v ústave bola zakotvená, neuznal a následne 13. januára 1991 došlo k potýčkam medzi stúpencami litovskej samostatnosti (u Vilniuskej televíznej veže) a sovietskymi vojakmi rozmiestnenými v krajine. Zahynulo celkovo 14 ľudí a ďalšie stovky boli zranené. Cestu Litvy k uznaniu nezávislosti zo strany Ruska urýchlila snaha ďalších zväzových republík vystúpiť zo zväzku ku koncu roka 1991.
Litva je od roku 2004 členom NATO a 1. mája 2004 jednou z novších členských krajín EÚ.